על מקומו של המוח בטיפול פסיכולוגי

האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי 

נרגשת לפתוח את ההרשמה ליום העיון:

ההרצאה מתמקדת ביסודות המוחיים של חומר הגלם של טיפול
פסיכולוגי: שפה, זיכרון, ויחסים בין-אישיים. יינתן בסיס קצר על שיטות
מחקר וחשיבה נוירופסיכולוגיים, וכן סקירה של הידע העכשווי, בנושאים
הרלוונטיים לטיפול.

מרצה: פרופ' זהר אביתר

דילוג לתוכן