מודל נרטיבי התקשרותי ANT

האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי 

נרגשת לפתוח את ההרשמה ליום העיון:

המודל הנרטיבי התקשרותי מביא רעיונות מתיאורית ההתקשרות, טיפול משפחתי מערכתי וטיפול נרטיבי. רעיונות אלו יכולים באופן אינטגרטיבי לתרום לעבודה טיפולית עם משפחות, זוגות ופרטים.
ההרצאה תידון במודל הנרטיבי-התקשרותי )ANT )כמודל אינטגרטיבי המאפשר פורמולציה עבור בעיות קליניות. על פי גישה זו, יינתנו בהרצאה דוגמאות קליניות מרתקות, שיכללו עבודה עם אוטיזם, פגיעה עצמית, הפרעות אכילה וקשיי התקשרות מורכבים.

מרצה: פרופ' רודי דאלוס

דילוג לתוכן