חיפוש
חיפוש

הסמכת מטפלים זוגיים ומשפחתיים

"ההסמכה שמוענקת על ידי האגודה הינה הסמכה וולונטרית והיא מהווה הכרה מקצועית בעמידת החבר המוסמך בקריטריונים שקבעה האגודה בתקנונה. הפיקוח האתי שמבצעת העמותה על חבריה הינו לתועלת הציבור. אין בהסמכה כשלעצמה כדי להתיר למטפל לעסוק בפסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית או כל עיסוק מוסדר אחר, אלא אם הוסמכו לכך ונרשמו במרשם לפי חוק."

תהליך ההסמכה מתחיל למעשה כבר עם תחילת הלימודים התאורטיים וממשיך לאורך כל שנות הלימודים וההתמחות .

יש לוודא שמקום ההכשרה התיאורטית והמעשית מוכרים ומאושרים ע"י האגודה .

חשוב כל-כך להכיר היטב את הקריטריונים להסמכת מטפלים כבר עם תחילתו של התהליך . 

מומלץ לקרוא בעיון את הקריטריונים המצורפים מטה .

הידעת? ניתן להצטרף לאגודה כבר עם הרשמתך ללימודי הטיפול הזוגי והמשפחתי.

לשאלות ובירורים בנושא הסמכה לטיפול יש לשלוח מייל לכתובת: questions_hasmaha@mishpaha.org.il

לתשומת ליבכם: 
1. מטפל המגיש את מועמדותו לקבלת מעמד מוסמך חייב להיות חבר אגודה במועד ההגשה לפחות.  

2. אתם כמובן מוזמנים להצטרף כחברים לאגודה לטיפול זוגי ומשפחתי גם טרם הושלמה ההסמכה. פרטים והרשמה לאגודה ניתן למצוא כאן.

3. את תיק ההסמכה יש להגיש בהתאם להנחיות המופיעות מטה.

4. אגרת הסמכה חד פעמית בסך 500 ש"ח-התשלום מתבצע לאחר שליחת התיק לאגודה ושכל ההמלצות מתקבלות . 

5. יישלח אישור על עצם קבלת המסמך בהודעת דוא"ל חוזרת כעבור שבוע ימים-אין צורך להתקשר ולוודא.

לידיעתך – באגודה פועלות וועדת חריגים וועדת ערעורים. לעיון בנוהל וועדת חריגים. במידה והינך מעוניין לערער על החלטת מועצת ההסמכה יש באפשרותך לפעול בהתאם לנוהל וועדת ערעורים

להלן תנאי ההכרה בלימודים, טיפול והדרכות מקוונות:

בישיבת הוועד המנהל בתאריך 22.1.24 הוחלט שהתנאים הבאים יישארו קבועים:

תוכר כל הכשרה עיונית מקוונת.

צבירת שעות התמחות – עד 50% מהשעות באופן מקוון, ושאר השעות פנים אל פנים.

צבירת שעות הדרכה – עד 50% מהשעות באופן מקוון ושאר השעות פנים אל פנים.

כל זאת- הן לצורך הסמכה בטיפול זוגי ומשפחתי והן לצורך הסמכה בהדרכה בטיפול זוגי ומשפחתי.

תהליך הגשת - בקשה להסמכה במסמך אלקטרוני

על מנת שבקשה להסמכה במסמך אלקטרוני תתקבל לבדיקה על ידי מועצת ההסמכה, 

יש להקפיד על כל אחת מן ההנחיות הבאות:

• כל הטפסים, התעודות, האישורים והמסמכים הנלווים הדרושים לבקשה – כולם יצורפו בתוך קובץ PDF מאוחד (לא במספר קבצים!!).
• שם הקובץ יכלול את שם ומספר החבר של מגיש הבקשה באגודה.
• יש לסרוק מסמכים מודפסים בסריקה ברמת איכות גבוהה.
• חשוב לסמן את המסמכים בהתאם לרישום בטופס הבקשה, כך שבקלות ניתן יהיה לשייך כל פריט ברישום למסמך המתאים.
• את המסמך האלקטרוני יש לצרף להודעת דוא"ל (ללא קישור לקובץ בענן או drive) ולשלוח לכותבת  office@mishpaha.org.il
• יישלח אישור על עצם קבלת המסמך בהודעת דוא"ל חוזרת כעבור שבוע ימים. והיה ולא התקבל אישור כאמור תוך זמן של עד שבוע ימים, יש ליצור קשר עם משרדי האגודה כדי לבדוק את הנושא.
• המלצות תישלחנה על ידי הממליץ באופן ישיר למשרדי האגודה באמצעות דוא"ל. אין לצרף המלצות בתוך תוכן התיק.

על מגיש הבקשה לעקוב שאכן ההמלצות נשלחו לאגודה מהממליץ.

בעת בדיקת בקשה, חברי מועצת ההסמכה אינם אמורים לעסוק בפיענוח של חומר חלקי, מבולגן או מטושטש.

מועצת ההסמכה לא תבדוק בקשה שלא חתומה ידנית, לא קריאה, שמסמכיה לא מאורגנים ממוספרים ומסומנים כהלכה, או שלקויה בכל צורה אחרת. 

מועד בדיקת תיק להסמכה לטיפול או הדרכה אינו קבוע , הבדיקה נמשכת בין חודש ל-3 חודשיים.

דילוג לתוכן