מוסדות לימוד והכשרה

מידע על תוכניות הלימוד וההכשרה המאושרים

תהליך אישור התוכניות הינו פתוח ושקוף ונמצא בהלימה עם הקריטריונים להסמכת מטפלים ומדריכים. 

הוא, בדיוק כמוהם, מהווה אישור וולנטרי אותו מבקשת תוכנית הלימודים לקבל, והוא מהווה הכרה מקצועית בעמידת תוכנית הלימודים בקריטריונים שקבעה האגודה בתקנונה.
הפיקוח האתי שמבצעת האגודה על חבריה, ומעתה גם על תוכניות הלימוד הינו לתועלת הציבור.
ומהווה אישור כי התוכנית עומדת בקריטריוני האגודה בלבד ! 
אין האגודה בוחנת, בודקת או מעניקה רישיון עסק או היתר לימודים על פי חוק.

את הטופס יש למלא , לצרף את האישורים הנדרשים ולשלוח למשרדי האגודה בצירוף התשלום הנדרש.

כתובת מייל לשאלות, בירורים והבהרות – office@mishpaha.org.il ; טלפון – 09-7467064 

5/5

*מוסדות אשר תוכנית הלימודים שלהם תאושר על ידי הוועדה לאישור תוכניות לימוד, יוכלו לפרסם את ההכרה בפרסומיהם השונים, ואף יופיעו ברשימת המוסדות המאושרים להסמכה בפרסומי האגודה.

דילוג לתוכן