חיפוש
חיפוש

אודות האגודה

חברי האגודה כפופים לקוד האתי של האגודה, המחייב את כלל החברים. 
ועדת האתיקה של האגודה מפקחת על שמירת האתיקה והסודיות המקצועית של החברים והלקוחות. 

דילוג לתוכן