חיפוש
חיפוש

מוסדות וועדות האגודה

פעילות הוועדות המקצועיות באגודה, נעשית כולה בהתנדבות לטובת הציבור וחברי האגודה. 

באגודה קיימות הוועדות המקצועיות הבאות:

האסיפה הכללית:

האסיפה הכללית מורכבת מכלל חברי האגודה ומהווה את הגוף העליון והמכריע של האגודה. האסיפה הכללית מתכנסת אחת לשנה ומאשרת את פעילות ומדיניות האגודה. 

לעיון בפרוטוקול האסיפה הכללית שהתקיימה ב-21/12/23

לעיון בפרוטוקול האסיפה הכללית שהתקיימה ב-2.12.22

ועדת אתיקה 

אמונה על כל נושא האתיקה באגודה – בודקת ופועלת לבירור פניות בנושא אתיקה של מטופלים כנגד מטפלים חברי אגודה, מייעצת ומנחה מטפלים חברי אגודה בנושאי אתיקה. לקריאת הקוד האתי לחץ כאן , לאופן הפנייה לוועדת אתיקה לחץ כאן, לעיון מורחב בתפקידי הוועדה לחץ כאן. 

ethics@mishpaha.org.il

 

ועדת השתלמויות

אמונה על פעילויות ההעשרה המקצועית לחברי האגודה ואורחיה – מתכננת, יוזמת ומארגנת ימי עיון, השתלמויות, כנסים , בהשתתפות מרצים  מן הארץ והעולם בתחום הטיפול הזוגי והמשפחתי.

courses@mishpaha.org.il

מועצת הסמכה 

אמונה על הסמכת המטפלים והמדריכים בטיפול זוגי ומשפחתי.
להסמכת מטפלים לחץ כאן
להסמכת מדריכים לחץ כאן

לשאלות ובירורים בנושא הסמכה יש לפנות 

 questions_hasmaha@mishpaha.org.il

 

פועלת כוועדת אד-הוק במקרי הצורך בהתאם לנוהל וועדת ערעורים. 

ועדת ערעורים

ועדת חריגים

פועלת כוועדת אד-הוק במקרי הצורך בהתאם לנוהל וועדת חריגים.

exceptional@mishpaha.org.il

ועדת ביקורת

אמונה על שמירת גבולות האגודה ועבודתה בהתאם לחוק ותקנון האגודה. 

ethics@mishpaha.org.il

אמונה על בדיקה, פיקוח ואישור תוכניות לימוד והכשרה בטיפול זוגי ומשפחתי. הוועדה פועלת בהתאם לקריטריונים שנקבעו ואושרו .

לפרטים נוספים על פעילות הוועדה לחץ כאן.  machonim@mishpaha.org.il

דילוג לתוכן