מוסדות וועדות האגודה

פעילות הוועדות המקצועיות באגודה, נעשית כולה בהתנדבות לטובת הציבור וחברי האגודה. 

באגודה קיימות הוועדות המקצועיות הבאות:

האסיפה הכללית:

האסיפה הכללית מורכבת מכלל חברי האגודה ומהווה את הגוף העליון והמכריע של האגודה. האסיפה הכללית מתכנסת אחת לשנה ומאשרת את פעילות ומדיניות האגודה. 

לעיון בפרוטול האסיפה הכללית שהתקיימה ב- 20.6.2021

לעיון בפרוטוקול האסיפה הכללית שלא מן המניין מתאריך 22.12.20 

לעיון בפרוטוקול האסיפה הכללית שהתקיימה ב- 23.6.2020

לעיון במצגת שהוצגה באסיפה הכללית שהתקיימה ב- 5.6.19

ועדת אתיקה 

אמונה על כל נושא האתיקה באגודה – בודקת ופועלת לבירור פניות בנושא אתיקה של מטופלים כנגד מטפלים חברי אגודה, מייעצת ומנחה מטפלים חברי אגודה בנושאי אתיקה. לקריאת הקוד האתי לחץ כאן , לאופן הפנייה לוועדת אתיקה לחץ כאן, לעיון מורחב בתפקידי הוועדה לחץ כאן. 

ועדת השתלמויות

אמונה על פעילויות ההעשרה המקצועית לחברי האגודה ואורחיה – מתכננת, יוזמת ומארגנת ימי עיון, השתלמויות, כנסים , בהשתתפות מרצים  מן הארץ והעולם בתחום הטיפול הזוגי והמשפחתי. ללוח האירועים המלא של האגודה לחץ כאן

מועצת הסמכה 

אמונה על הסמכת המטפלים והמדריכים בטיפול זוגי ומשפחתי.
להסמכת מטפלים לחץ כאן
להסמכת מדריכים לחץ כאן

ועדת ערעורים

פועלת כוועדת אד-הוק במקרי הצורך בהתאם לנוהל וועדת ערעורים. 

ועדת חריגים

פועלת כוועדת אד-הוק במקרי הצורך בהתאם לנוהל וועדת חריגים.

ועדת ביקורת

אמונה על שמירת גבולות האגודה ועבודתה בהתאם לחוק ותקנון האגודה. 

אמונה על בדיקה, פיקוח ואישור תוכניות לימוד והכשרה בטיפול זוגי ומשפחתי. הוועדה פועלת בהתאם לקריטריונים שנקבעו ואושרו .

לפרטים נוספים על פעילות הוועדה לחץ כאן.

דילוג לתוכן