חיפוש
חיפוש

תפקידי ועדת אתיקה

באופן כללי: לתרום לכך שכל הבאים במגע מקצועי עם חברי האגודה: מטופלים, מודרכים, נחקרים וקולגות, יזכו להתייחסות על פי כללי האתיקה המקצועית, להגן על כבודם ועל האינטרסים שלהם.

להפוך את התקנון האתי ממילים כתובות למשהו חי וקיים, שחברי האגודה יתייחסו אליו בכל פעילות מקצועית שלהם: כמטפלים, כמדריכים, כחוקרים וכקולגות. במרחב שבין המצפון האישי לבין החוק,ועדת האתיקה פועלת ליצור ליצור מצפון מקצועי חי ובועט. ובאופן מפורט יותר:

1. להביא למודעות חברי האגודה את מחויבותם לפעול על פי הקוד האתי של האגודה.

2. לפרש את הקוד האתי ולהאיר את עיני חברי האגודה בנושאים הקשורים בו.

3. להביא לידיעת הציבור את קיומו של הקוד האתי, ואת הדרכים הקיימות להתלונן על טיפול לא תקין.

4. להתייחס לתלונות הנוגעות להפרת הקוד האתי ע"י חברי האגודה, לברר אותן ולהבהיר את דעתה בקשר אליהן.

5. לבדוק ולהמליץ על שינויים מתחייבים בקוד האתי.

6. לשמש כתובת להתייעצויות בעניינים אתיים.

7. להבהיר, להאיר ולהתריע על התנהגות הקשורה בהפרת הקוד האתי.

8. לנזוף בחברי אגודה שעברו על הקוד האתי ולהמליץ למוסדות האגודה על פתיחת הליכים להשעיה / סילוק החבר/ה מהאגודה.

9. למנוע קבלה של אנשים לא מתאימים לחברות באגודה.

*** במסגרת המידעונים המתפרסים אחת לתקופה, מצגה יו"ר וועדת אתיקה, דר' רות לירון מקרים וסוגיות שונות איתם מתמודדת הוועדה. 

לעיון בפרסום משולחנה של וועדת אתיקה במידעון שפורסם במרץ 2017 לחץ כאן 

דילוג לתוכן