חיפוש
חיפוש

משולחנה של ועדת אתיקה – אוקטובר 2014

 

ועדת האתיקה פועלת בחשאיות מוחלטת כדי לשמור על חסיון הפונים אליה, לכן חברי האגודה לא שומעים עליה רבות. למרות החשאיות מקבלת הועדה כעשרים פניות בכתב מידי שנה של חברים המתלבטים בשאלות אתיות. ועוד כמספר דומה פניות טלפוניות מחברים המחפשים תשובות מיידיות לסוגיות מציקות.
קבוצה שניה של פניות מקבלת הועדה ממטופלים שמתלוננים על מטפלים.

שליחותה של הועדה היא בראש ובראשונה להגן על זכויות המטופלים המעוגנות בעקרונות הקוד האתי. כל חבר אגודה מחויב לנהוג לאורו. לצערנו רק חברי האגודה מחוייבים לקוד האתי של המטפל המשפחתי.
רוב החברים הפונים לועדה מודעים מאד לנושא האתי ושאלותיהם בדרך כלל נובעות מחשש לפעול בניגוד לקוד זה .
חברי ועדת האתיקה ערים לרגישות הנושא ולדחיפות הנובעת ממצוקת הפונים ולכן נעשה מאמץ לתת תשובות מהירות וממצות.
היום אנחנו פותחים צוהר לנושאים העולים בפני הועדה. נמשיך ונביא סוגיות נוספות גם במידעונים הבאים.

 מתן עדות בבתי משפט.
חלק גדול מהשאלות המופנות אלינו עוסקות בשאלות: ״האם״. ב״איזה מקרים״? יכול או חייב מטפל לתת עדות בבית משפט.
כאן חשוב לציין שלעיתים קרובות השאלות האתיות חופפות לשאלות משפטיות או מכילות שאלות משפטיות. אנחנו עוסקים רק בהיבט האתי ואין לראות בתשובות ועדת האתיקה תחליף ליעוץ משפטי.
דוגמה ממכתב שקיבלנו ממטפלת: "לפני כשנה טיפלתי בזוג כמה חודשים. הטיפול הסתיים ולפני חודש קיבלתי זימון מבית הדין הרבני לבא להעיד בפני בית הדין בתביעת גרושים של האשה. האם עלי ללכת להעיד?״
תשובת ועדת האתיקה היתה מורכבת משני חלקים. החלק הראשון התייחס לעניין החוקי שמחייב מטפל לבא לתת עדות אם נשלח לו זימון החתום ע״י אב בית הדין או שופט בית משפט למשפחה. ברור שהמטפלת חייבת להיענות לזימון, אחרת תהיה מפירת חוק.
החלק השני התייחס לעניין האתי. מתן עדות בבית משפט היא בניגוד להסכם הטיפולי הראשוני של המטפל עם זוג מטופלים. רק הבטחת חסיון מבטיחה תחושת אמון ופתיחות בין המטופלים והמטפל. אם המטופלים יחששו שדברים שאמרו, או סיפרו ישמשו נגדם בעתיד, זה עלול לפגוע בתהליך הטיפולי. טובת המטופלים הראשונית היא להבטיח שיקבלו את הטיפול הטוב והמיטיב ביותר. 
איך אנחנו יכולים לשמור על כלל חשוב זה בקוד האתי ומצד שני לציית לחוק?
תשובתה של ועדת האתיקה פתחה בהבנה עמוקה להתלבטות המטפלת בנושא החסיון.
הועדה הציעה למטפלת לפנות לשני בני הזוג ולשתף אותם בפנית בית המשפט ולחובתה לציית להזמנה. יחד עם זאת היא יכולה להבטיח להם שלא תספק שום אינפורמציה שאינה קשורה לשאלות המעסיקות את בית המשפט, כגון התנהגותם כהורים, יכולת שיתוף פעולה בטיפול וכו. חובה להעיד אינה מחייבת אותה לתת אינפורמציה שאינה הכרחית ואינה רלבנטית לסוגיות המשפטיות. ברור שעורכי הדין לא תמיד אוהבים זאת אך זאת חובתנו כלפי מטופלינו.
ברוב המקרים תשובה כזאת עוזרת מאד למטפלים לגשר בין החובה לציית לחוק ומחויבותם האתית כלפי המטופלים. ברוב המקרים הפניה הישירה והגלויה של המטפל לשני המטופלים עוזרת לתחושתם שהמטפל שומר במקסימום על חובת החסיון ומגן על זכויותיהם וטובתם.
גם במקרה הנ״ל המטפלת כתבה לנו שנעזרה מאד בתשובת הועדה וגם העבירה את רוח הדברים בשעת מתן העדות ועמדה בלחץ עורך הדין שניסה לקבל ממנה אינפורמציה לא רלוונטית.
בפעמים הבאות  מ״שולחנה של ועדת האתיקה״  נביא סוגיות של קונפליקטים בין בני זוג והשלכה על סוגיות אתיות בטיפול. סוגיות בהדרכה ותלונות של מטופלים ועוד..

הועדה מקבלת בברכה כל פניה אליה. 
אם יש לכם שאלה .או התלבטות או תגובות לדברים שנאמרו לעי״ל, נשמח מאד לדון בהן ולשלוח תשובה מהירה.
שנה טובה לכל חברינו
דר׳ רות לירון

יו״ר ועדת האתיקה.
דילוג לתוכן