Search
Search

אתיקה מקצועית

כללי התנהגות (אתיקה מקצועית) של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי (להלן "האגודה")

התייחסותה של וועדת אתיקה לימי הקורונה ! 

כולנו נקלענו לימים לא פשוטים כאשר הסכנה והאיום החיצוני משפיעים על חווית הקיום הפנימית של מטפלים ומטופלים כאחד. המצב החדש מעלה לא מעט שאלות אתיות סביב הצורך שלנו כמטפלים זוגיים ומשפחתיים, להתאים את עבודת הטיפול למגבלות ולשינויים שכופה עלינו המציאות. ראשית, חשוב לנו להדגיש כי בראש ובראשונה ניצבת לנגד עייננו קדושת החיים תוך שמירה קפדנית על בריאותם הפיזית והנפשית של מטופלים ומטפלים כאחד. באופן מובן, כולנו ללא יוצא מן הכלל כפופים להוראות משרד הבריאות, שעל פי הבנתנו, מחייבות אותנו להמנע ממפגשים בקליניקה עצמה, ולכן על מנת לשמור על הרצף הטיפולי, ולספק מענה מיטבי למטופלינו, נדרש מאיתנו בשלב זה, לעבור למפגשים מרחוק באמצעים הטכנולוגיים הקיימים והנגישים לכל אחד.

קוד האתיקה מדגיש כי כל כללי החוק והאתיקה החלים על התערבות זוגית ומשפחתית פנים אל פנים – חלים גם על התערבות מרחוק.

1. לפני שמציעים לעבור להתערבות מרחוק כדאי שנשאל את עצמנו, האם במקרה הספציפי התערבות מרחוק אכן הינה התערבות מתאימה, בטוחה ונכונה עבור הזוג/ המשפחה המסוימת. במידה ולא, מוטב לדחות את הטיפול למועד בו ניתן יהיה לשוב ולקיים פגישות פנים אל פנים. במידה וכן, חשוב להבנות מחדש את החוזה המקצועי עם הזוג/ המשפחה. כאשר הבניה זו כוללת מתן מידע על היתרונות והחסרונות לטיפול מרחוק, תכנון דרכי ההתקשרות, מועדיה ותכיפותה.

2. חשוב לקבל "הסכמה מדעת" של הזוג/ המשפחה, ולתעד זאת ברשומות. להחליט ביחד האם זה זמני או לא.

3. המטפל אחראי להבטיח שתישמר הפרטיות של המטופלים, ויש לוודא שגם המטופלים שומרים על פרטיותם.

4. אין לבצע הקלטה של השיחות, כפי שלא מקליטים מפגש פרונטלי, ללא הסכמה ויידוע של המטופלים.

5. כאמור, עקרון קדושת החיים עומד מעל לעקרון הסודיות. עקרון זה מתיר למטפל להפר את הסודיות כאשר הפרת הסודיות חיונית לצורך שמירת החיים. לאור זאת , אם המטפל מאובחן כנושא נגיף הקורונה ונדרש לתת שמות האנשים עימם היה במגע עליו לתת את שמות המטופלים עימם נפגש בכדי להבטיח את שלומם. עדיף שהוא ימסור להם בעצמו, אם זה אפשרי.

בתקווה ותפילה לימים בריאים לכולנו
ועדת האתיקה – האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי
דליה חרובי, סיסי סתיו, בתיה קריגר, ד"ר גלית לזר.

דילוג לתוכן