האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY

ראשי הסמכות מקצועיות קריטריונים להסמכת מטפל זוגי ומשפחתי

שאלות נפוצות למועצת הסמכה


"ההסמכה שמוענקת על ידי האגודה הינה הסמכה וולונטרית והיא מהווה הכרה מקצועית בעמידת החבר המוסמך בקריטריונים שקבעה האגודה בתקנונה. הפיקוח האתי שמבצעת העמותה על חבריה הינו לתועלת הציבור. אין בהסמכה כשלעצמה כדי להתיר למטפל לעסוק בפסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית או כל עיסוק מוסדר אחר, אלא אם הוסמכו לכך ונרשמו במרשם לפי חוק."


1. מה מוגדר כמקצועות טיפוליים?

ההגדרה הקיימת בקריטריונים לתואר שני טיפולי היא: תואר שני טיפולי (תואר הכולל עבודה מעשית תחת הדרכה) אשר נלמד במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג או הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל באחד המקצועות הבאים: א. פסיכולוגיה- קלינית/חינוכית/שיקומית-רפואית/ארגונית-תעסוקתית או התפתחותית;  ב. עבודה סוציאלית; ג. יעוץ חינוכי ; ד. קרימינולוגיה קלינית;  ה. טיפול בהבעה ויצירה או טיפול באמצעות אומנויות ; ו. תואר ברפואה (MD) ; ז. טיפול משפחתי ממוסד אקדמי מוכר מחו"ל.

 2. מהם מוסדות הלימוד המוכרים ע"י האגודה?

החל משנת 2017 פתחה האגודה מסלול לאישור תוכניות לימוד , מסלול זה נמצא בשלבי "הרצה" . 
מוצע בזאת לנרשמים לבדוק היטב את תוכניות הלימודים השונות בעלונים של מקומות הלימוד השונים ולוודא שהנושאים הנלמדים

שם תואמים את הנדרש בקריטריונים להסמכת מטפל משפחתי ושהמורים בתוכנית הינם מדריכים מוסמכים לטיפול משפחתי.  

3. האם טיפולים משפחתיים הנעשים במסגרת ביה"ס מוכרים לצורך הסמכה?
ככלל, בית ספר אינו מקום מתאים לצבירת שעות ניסיון בטיפול זוגי ומשפחתי.
היעדר של צוות טיפולי קבוע, כפל תפקידים של המתמחה (גם יועץ חינוכי וגם מטפל), שאלות באשר למנדט הטיפולי של המסגרת ועוד סיבות נוספות מעלים סוגיות אתיות ומקצועיות מורכבות.
ישנם מקרים בהם קיים מערך טיפולי מסודר ומתאים לצבירת ניסיון בטיפול זוגי ומשפחתי.
במסגרות אלו ידועה האפשרות להתמחות במקום.
בכל שאר המקרים, צבירת שעות ניסיון בטיפול זוגי ומשפחתי מותנית באישור מועצת ההסמכה מראש.
מכל מקום, לא ניתן לצבור את כל שעות הניסיון הדרושות במסגרות בית ספריות בלבד.

4. מי זכאי להנחה של 500 שעות טיפול במקום 750 שעות?
פסיכולוגיים קליניים, חינוכיים, התפתחותיים, שיקומיים, עובדים סוציאליים ופסיכיאטרים אשר להם וותק של 5 שנות ניסיון טיפולי ישיר, 
זכאים להפחתה בשעות הטיפול מ-750 ל-500 , וזאת עפ"י הקריטריונים משנת 2005. 

5. כיצד פונים לוועדת חריגים או ערעורים?
פנייה לוועדת חריגים או ערעורים תעשה במכתב רשמי המנמק את הסיבה לפנייה בצירוף המסמכים הרלוונטיים.
לעיון בנוהל וועדת חריגים המלא לחץ כאן
לעיון בנוהל וועדת ערעורים המלא לחץ כאן 

6. האם שעות עבודה בקליניקה פרטים בליווי הדרכה נחשבות לצורך ההסמכה?
האגודה מצפה שמתמחה יצבור שעות ניסיון בטיפול זוגי ומשפחתי במסגרת מקצועית אשר מציעה סביבה מקצועית תומכת ופיקוח. אינדיקטורים לכך הם למשל, נוכחותם של עמיתים וותיקים בשעות הפעילות של המקום, קיום של ישיבות צוות, מערך אדמיניסטרטיבי מסודר הכולל ניהול תיקים, ביטוח אחריות מקצועית ועוד. כל אלה, קליניקה פרטית בד"כ לא מספקת, גם לא כאשר ישנה הדרכה חיצונית. 
אי לכך, שעות העבודה המוכרות הינן אך ורק אלה הנעשות בשירות הציבורי או באחד המכונים המוכרים. 
שעות העבודה בקליניקה הפרטית, אפוא, לא ייחשבו לצורך הסמכה. 

7. האם שעות צפייה בעבודה עם משפחות/זוגות במסגרת הלימודים מוכרות כשעות הדרכה קבוצתית?
על פי הקריטריונים, הדרכה קבוצתית חייבת להינתן על ידי מדריך מוסמך חבר אגודה. בתנאי שמדריך מוסמך נוכח בזמן הצפייה, זמן הצפייה יוכל להחשב לזמן הדרכה קבוצתית. 

8. האם אפשרי להמיר שעות הדרכה קבוצתית עם שעות הדרכה פרטנית?
לא ניתן להמיר שעות הדרכה קבוצתית עם שעות הדרכה פרטנית. 

9. כיצד ניתן לדעת האם קורס בעל שם שונה מהקורסים הנדרשים הקריטריונים עונה לדרישות האגודה?
במידה והינך חושב כי הקורס שעברת עונה בתכניו על הקורס הנדרש בקריטריונים, עליך להציג את הסיליבוס המפורט של הקורס המציג ומאשר כי התכנים שנלמדו בקורס עונים על דרישות האגודה. 

 

מה באגודה?

  • מה חדש