האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY

ראשי הסמכות מקצועיות קריטריונים להסמכת מדריך

מידע למדריכיםבמהלך השנה האחרונה החלה מועצת ההסמכה בהידוק הקשר עם המדריכים, חברי האגודה. 
אחת לתקופה אנו שולחים למדריכים מידעון ייחודי המקבץ בתוכו נושאים אשר אנו מאמינים רלוונטיים וחשובים לכל מטפל, אך בייחוד למדריכים. 

בעמוד זה תוכל למצוא את כל המידעונים שפורסמו עד כה. 

מידעון מספר 7 שנשלח במרץ 2017


מידעון מספר 6 שנשלח בנובמבר 2016


מידעון מספר 5 שנשלח בנובמבר 2015


מידעון מספר 4 שנשלחבספטמבר 2014  


מידעון מספר 3 שנשלח בפברואר 2014  


מידעון מספר 2 שנשלח בנובמבר 2013


מידעון מספר 1 שנשלח באוגוסט 2013
 

מה באגודה?

  • מה חדש