האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY

ראשי הסמכות מקצועיות

שאלות נפוצות למועצת הסמכה


"ההסמכה שמוענקת על ידי האגודה הינה הסמכה וולונטרית והיא מהווה הכרה מקצועית בעמידת החבר המוסמך בקריטריונים שקבעה האגודה בתקנונה. הפיקוח האתי שמבצעת העמותה על חבריה הינו לתועלת הציבור. אין בהסמכה כשלעצמה כדי להתיר למטפל לעסוק בפסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית או כל עיסוק מוסדר אחר, אלא אם הוסמכו לכך ונרשמו במרשם לפי חוק."


1. מה מוגדר כמקצועות טיפוליים?

ההגדרה הקיימת בקריטריונים לתואר שני טיפולי היא: תואר שני טיפולי (תואר הכולל עבודה מעשית תחת הדרכה) אשר נלמד במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג או הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל באחד המקצועות הבאים: א. פסיכולוגיה- קלינית/חינוכית/שיקומית-רפואית/ארגונית-תעסוקתית או התפתחותית;  ב. עבודה סוציאלית; ג. יעוץ חינוכי ; ד. קרימינולוגיה;  ה. טיפול בהבעה ויצירה או טיפול באמצעות אומנויות ; ו. תואר ברפואה (MD) ; ז. טיפול משפחתי ממוסד אקדמי מוכר מחו"ל.

 2. מהם מוסדות הלימוד המוכרים ע"י האגודה?

החל משנת 2017 פתחה האגודה מסלול לאישור תוכניות לימוד , מסלול זה נמצא בשלבי "הרצה" . 
מוצע בזאת לנרשמים לבדוק היטב את תוכניות הלימודים השונות בעלונים של מקומות הלימוד השונים ולוודא שהנושאים הנלמדים

שם תואמים את הנדרש בקריטריונים להסמכת מטפל משפחתי ושהמורים בתוכנית הינם מדריכים מוסמכים לטיפול משפחתי.  

3. האם טיפולים משפחתיים הנעשים במסגרת ביה"ס מוכרים לצורך הסמכה?
במידה והיועצת עושה תהליך טיפולי של כ-10 מפגשים לכל המשפחה בליווי הדרכה של מדריך מוסמך בטיפול משפחתי וזוגי. 
בכל מקרה אנו ממליצים על התמחות במקום עבודה נוסף. יש צורך באישור מהמדריך, אישור מנהל ביה"ס אשר יכלול בין השאר את הפרטים הבאים:
כמה סה"כ שעות עבודה וכמה מתוכן הוקדשו לטיפול זוגי ומשפחתי. 
יידרש עוד מקום עבודה ציבורי אחר מביה"ס. 

4. מי זכאי להנחה של 500 שעות טיפול במקום 750 שעות?
פסיכולוגיים קליניים, חינוכיים, התפתחותיים, שיקומיים, עובדים סוציאליים ופסיכיאטרים אשר להם וותק של 5 שנות ניסיון טיפולי ישיר, 
זכאים להפחתה בשעות הטיפול מ-750 ל-500 , וזאת עפ"י הקריטריונים משנת 2005. 

5. כיצד פונים לוועדת חריגים או ערעורים?
פנייה לוועדת חריגים או ערעורים תעשה במכתב רשמי המנמק את הסיבה לפנייה בצירוף המסמכים הרלוונטיים.
לעיון בנוהל וועדת חריגים המלא לחץ כאן
לעיון בנוהל וועדת ערעורים המלא לחץ כאן 

6. האם שעות עבודה בקליניקה פרטים בליווי הדרכה נחשבות לצורך ההסמכה?
שעות העבודה המוכרות הינן אך ורק אלה הנעשות בשירות הציבורי או במקום עבודה פרטי מוכר. 
אי לכך שעות העבודה בקליניקה פרטית לא ייחשבו לצורך הסמכה, כיוון שקליניקה פרטית אינה מקום הניתן לפיקוח, וגם 
אם ניתנת הדרכה היא אינה מהווה פיקוח. 

7. האם שעות צפייה בעבודה עם משפחות/זוגות במסגרת הלימודים מוכרות כשעות הדרכה קבוצתית?
כן.  

8. האם אפשרי להמיר שעות הדרכה קבוצתית עם שעות הדרכה פרטנית?
לא ניתן להמיר שעות הדרכה קבוצתית עם שעות הדרכה פרטנית. 

9. כיצד ניתן לדעת האם קורס בעל שם שונה מהקורסים הנדרשים הקריטריונים עונה לדרישות האגודה?
במידה והינך חושב כי הקורס שעברת עונה בתכניו על הקורס הנדרש בקריטריונים, עליך להציג את הסיליבוס המפורט של הקורס המציג ומאשר כי התכנים שנלמדו בקורס עונים על דרישות האגודה. 

 

מה באגודה?

  • מה חדש