האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY

ראשי הסמכות מקצועיות

משולחנה של מועצת הסמכה


מועצת ההסמכה של האגודה יוצרת תהליכי בקרה על ההכשרה ל"מטפל משפחתי מוסמך" ול"מדריך משפחתי מוסמך". 
האגודה היא הגוף היחיד שמאשר הסמכת מטפלים משפחתיים, שעברו הכשרה ייחודית בטיפול משפחתי עפ"י קריטריונים מוגדרים
וצברו ניסיון בתחום זה.

שאלות רבות נשאלות לגבי סעיף בקריטריונים להסמכה, הנוגע לעבודה בטיפול משפחתי ו/או זוגי. 
מכיוון שהסמכה כמטפל משפחתי, כמוה כתעודת מומחיות לכל דבר, לא ייתכן, כי לא יידרש מספר סביר של שעות עבודה, בנוסף לשעות הלימודים וההדרכה,
כל זאת כדי לוודא, שמעמד המטפלים המשפחתיים בקרב הציבור והקהילה המקצועית יישאר איתן, ותדמיתנו תישאר רצינית, מקצועית ומכובדת.
ברור לנו, כי כל מי שמעוניינים לשמור על מעמדם המקצועי והרציני של המטפלים המשפחתיים יראו דרישה זו כהכרחית, ולמרות "ההכבדה" לכאורה שהיא
יוצרת, הרי היא שומרת, שלא יסתננו "מקצרי דרך", העלולים לחבל במקצועיותם של המטפלים המשפחתיים.

שעות עבודה מוכרות - אנו מכירים בעבודה שנעשתה במקומות עבודה מוכרים, ציבוריים או פרטיים.
איננו מקבלים לצורך כך עבודה שנעשתה בקליניקה פרטית, שכן, לא ניתן להוכיח את קיומה.
מעבר לכך, איך ייתכן, שאדם יעבוד בקליניקה פרטית בטרם קיבל הסמכה?

שעות הדרכה - הדרכה תינתן על ידי מדריכים מוסמכים בטיפול משפחתי, שהם חברים באגודה, או על ידי מי שנמצא בתהליך של הסמכה כמדריך והוא חבר/ה באגודה בלבד!!!
פירוש הדבר, כי רק מדריכים המקפידים לחדש את חברותם באגודה , שעות ההדרכה שיתנו יוכרו .
על המדריכים לחדש חברותם באגודה מדי שנה, ורצוי כי המודרכים יבדקו זאת מראש.
דוגמה לכתיבת אישור על שעות הדרכה למועמדת להסמכה בטיפול זוגי ומשפחתי 

במידה וההדרכה ניתנת ע"י מדריך הנמצא בתהליך הסמכה להדרכה חשוב לקבל ממנו גם אישור על ההדרכה שהוא קיבל 
ממדריך מוסמך - דוגמה לאישור הדרכה על הדרכה 

אישורים ממקומות עבודה- יש להקפיד כי האישורים הניתנים ממקומות עבודה יכללו את הפרטים הבאים:

  • מקום העבודה ותיאור קצר של תחומי העבודה שם.
  • מספר השנים בהן עבד המועמד בטיפול משפחתי/זוגי במקום.
  • המספר המדויק של שעות העבודה בטיפול משפחתי/זוגי שבוצעו על ידי המועמד. 
  • באותם מקומות עבודה, בהם ביצע המועמד מספר תפקידים במספר תחומים, חשוב לציין בכמה מתוך כלל השעות עסק המועמד בטיפול משפחתי/זוגי. 

 


*** מועצת ההסמכה נתקלת מדי פעם במקרים, בהם, כדי להוכיח עבודה כמטפלים או כמדריכים, מועמדים להסמכה חשפו זהות ופרטים של מטופלים/מודרכים (באמצעות תצלומי חשבוניות או חוות דעת, שסיפקו למטופליהם/מודרכיהם). 
הרינו לחזור ולהתריע, שאנו רואים בכך הפרה ברורה של כללי האתיקה של האגודה ומפנים את תשומת ליבם של המועמדים לסעיף 4 של קוד האתיקה, אשר אושר על ידי החברים ומופיע ביומן ובאתר. 
בשום מקרה לא נקבל "הוכחות" כאלה כאישורים להסמכה, ועל המועמדים לספק למועצה אישורים ממקומות אחרים. 


ושוב להזכירכם, כל הדרישות הללו לא נועדו כדי להכביד,
אלא לשמור על מעמדו של המטפל המשפחתי בישראל. 

 

 

מה באגודה?

  • מה חדש