האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY

ראשי הסמכותמידעון למדריכי האגודה

 

גיליון מספר 6 - נובמבר 2016

 

שלום חדוה,

שוב חלפה לה שנה מאז המידעון האחרון, ואנו שבים ומחדשים ערוץ של קשר בין מועצת ההסמכה לביניכם, המדריכים בשטח. 

ערוץ זה של קשר, באמצעות מידעון הנשלח לכל המדריכים, נוסד לראשונה באוגוסט 2013. הוא מבטא את הראייה שכולנו, חברי האגודה, שותפים לרצון ולאידיאל של קידום המקצוע ושמירה על רמתם המקצועית והאתית של העוסקים בו. 

במידעון זה בחרנו לשתף אתכם בשני נושאים חשובים בהם עסקה מועצת ההסמכה ואף הביאה לשולחנם של מוסדות האגודה, הוועד המנהל והאסיפה הכללית, בשנה האחרונה :  

1.  שינוי בקריטריונים להסמכה להדרכה. 

2. כתיבת המלצה להסמכה על ידי מדריכים.

בנוסף, ראינו לנכון להזכיר במידעון זה את יום העיון על הדרכה בטיפול משפחתי שאורגן, במאי השנה על ידי ועדת ההשתלמויות של האגודה. ביום זה הרצו מדריכות מוסמכות, חברות האגודה, ההרצאות היו מרתקות ואני שמחה להציג כאן סקירה קצרה של יום העיון. לקריאת הסקירה לחץ כאן.

 

 

» שינוי הקריטריונים להסמכה כמדריך מועצת ההסמכה עסקה רבות בנושא הקריטריונים להסמכה להדרכה. התייחסנו לנושא זה בכובד ראש מתוך הבנת חשיבות מרכיב ההדרכה בהתפתחות המקצועית של מטפלים.

שמנו לב כי הקריטריונים שהיו נהוגים עד כה איפשרו תהליך מהיר של הפיכת מטפל משפחתי שזה אך סיים את תהליך ההסמכה שלו למדריך בטיפול משפחתי, בעוד במקצועות טיפוליים אחרים נדרש תהליך הבשלה ארוך יותר.

חשבנו שיהיה נכון להחיל רציונל  זה גם בתחום שלנו. בהתאם לכך גיבשנו מספר הצעות לשינוי הקריטריונים. הצעות אלו אושרו על ידי האסיפה הכללית והלן עיקרי השינויים:

א.  הגדרת דרישות בסיס להתחלת תהליך ההסמכה- קודם לכן לא היו מוגדרות דרישות בסיס , רק דרישות לקבלת הסמכה.  דרישות הבסיס כוללות וותק של שנתיים כמטפל מוסמך בטרם יתחיל להדריך, והמועמד אף נדרש להודיע לאגודה , באמצעות טופס ייעודי, על תחילת התהליך.

ב. קורסים תיאורטיים- לא חל שינוי במהות הקורסים הנדרשים, סמינר בסוגיות הדרכה (56 שעות) וסמינר בסוגיות של טיפול זוגי ומשפחתי  (28 שעות, הוסרה ההגדרה של סוגיות מתקדמות), אך נקבע כי אפשר יהיה להתחיל את הלימודים רק לאחר עמידה בדרישות הבסיס.

ג.  מתן שעות הדרכה- לא חל שינוי במספר השעות הנדרשות אך חלה הקלה בדרישות מהמודרכים . ע"פ הקריטריונים הקודמים, המודרכים היו חייבים להיות מי שסיימו את כל חובותיהם התיאורטיים ואילו ע"פ הקריטריונים החדשים על המודרכים לסיים לפחות 140שעות של לימודים תיאורטיים, שהינם מחצית השעות הנדרשות. הקלה זו באה מתוך הבנה שבמציאות בשטח, מודרכים מגיעים להתמחות ולהדרכה לפני שסיימו את חובותיהם התיאורטיים. ראוי לשוב ולהדגיש כי ההתמחות וההדרכה חייבים להינתן במסגרת ציבורית מוכרת.

ד.   הדרכה על הדרכה- גם כאן חלה הקלה בקריטריונים ובעוד בעבר היו חייבים בהדרכה קבוצתית של 25 שעות, הרי ע"פ הקריטריונים החדשים, ניתן להמיר את 25 השעות של הדרכה קבוצתית בשעות של הדרכה פרטנית. סעיף זה אושר על ידי האסיפה הכללית ברוב קולות אך לא פה אחד , בנימוק של המתנגדים שהדרכה קבוצתית הינה חלק מהותי מהראייה המערכתית. למרות נימוק זה, ועל מנת להקל על המדריכים בתהליך ההסמכה, אושר השינוי על ידי האסיפה. 

לעיון בקריטריונים החדשים המלאים לחץ כאן

 

» כתיבת המלצהההמלצה הניתנת על ידי מדריכים הן להסמכה לטיפול והן להסמכה להדרכה, היא אחד המרכיבים החשובים בקבלת ההחלטה לגבי הסמכה. משום כך בחרנו להתייחס במידעון זה למספר היבטים של תפקיד המדריך בהקשר זה.

א. אחת הסוגיות העקרוניות החשובות שעלו בישיבות המועצה השנה הייתה שקיפות ההמלצה הניתנת על ידי המדריך למודרך.

מה שהיה מקובל בעבר, כפי שבא לידי ביטוי בדרישה לשלוח את ההמלצות ישירות למשרדי האגודה, הוא להשאיר את ההמלצה חסויה מפני המודרך. הרציונל היה לאפשר למדריך לבטא את עמדתו כלפי המודרך בלא להתחשב בשיקולי "חוסר נעימות", בפרט כאשר ההערכה הינה פחות טובה.

כנגד רציונל זה עלו קולות לפיהם חובה על המדריך להיות כן ושקוף עם המודרך, ביחס לנקודות התורפה שלו כמו ביחס לנקודות החוזקה שלו, והתנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם עיקרון זה אינה מקצועית.

אף שמשקל רב ניתן לקול זה של שקיפות, לא הייתה תמימות דעים במועצה ביחס לסוגיה זו. אנו ממליצים למדריכים להתחשב יותר ויותר בעיקרון השקיפות וללבן בכנות ופתיחות עם המודרכים את נקודות החוזק ונקודות התורפה בעבודתם. 

ב. חובת החברות באגודה כדי שההמלצה תהיה תקפה - אנו מבקשים להזכיר כי ע"פ הקריטריונים, המדריך חייב להיות חבר אגודה בתקופת מתן ההדרכה וגם על מנת שהמלצתו תהיה תקפה. מצאנו לנכון להזכיר זאת בעקבות מספר מקרים מצערים ומביכים בהם קיבלנו המלצות ממדריכים שלא היו חברי אגודה . חשוב להבין כי סעיף זה נכתב בקריטריונים על מנת להגן על המודרכים מבחינה אתית. שכן אם אינכם חברים באגודה לא חלים עליכם כללי האתיקה של האגודה. 


כאמור בפתח דברינו , חוות דעתכם חשובה לנו - מידעון זה הינו השישי בסדרה, והוא חלק מדיאלוג אותו אנו מקווים לפתח, בין מועצת הסמכה והמדריכים, לכן, נשמח לקבל מכן כל הערה, שאלה או התייחסות, אותן אתם מוזמנים להעביר במייל לחדוה מונטיאס, מנהלת האגודה.   כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת "> כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

כתבה , 

תמר פרת , נציגת מועצת הסמכה

 

 

 
 

מה באגודה?

  • מה חדש